Disclaimer

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home13.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Home13 op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Home13 wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Home13 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.